miércoles, setiembre 13, 2006

verdad

volar amb ales propies
diluïnt la distància
que jeu al record

així soc quan el vent
em reconeix